Facebook

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Δημόσιο λύκειο με... αέρα ιδιωτικού


Αλλαγές στο δημόσιο λύκειο που πλέον θα θυμίζει ιδιωτικά σχολεία αναμένεται να φέρει το υπουργείο Παιδείας.
Φαίνεται πως το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει το νέο λύκειο βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στο πρότυπο που εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια τα σοβαρά ιδιωτικά σχολεία της χώρας.

Έτσι, οι μαθητές θα κάνουν ερευνητικές εργασίες κατ΄ αντιστοιχία- και φυσικά τηρουμένων των αναλογιών- με τις πτυχιακές στα πανεπιστήμια, θα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής μαθημάτων, ενώ η διδασκαλία της ελληνικής αλλά και των ξένων γλωσσών θα αυξηθεί. Μαθήματα για τις τέχνες και τον πολιτισμό θα βρουν χρόνο στο καινούργιο σχολικό πρόγραμμα, οι νέες τεχνολογίες θα υποβοηθούν τη διδασκαλία ολοένα και περισσότερων μαθημάτων και η χρήση των εργαστηρίων θα είναι συστηματική. Στο τέλος της χρονιάς, οι μαθητές θα αξιολογούνται όχι μόνο από τα αποτελέσματα των εξετάσεων αλλά από τη συνολική παρουσία τους.

Τις βασικές κατευθύνσεις που θα λάβει το Νέο Σχολείο από το ερχόμενο έτος κωδικοποίησε χθες η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας σε εκδήλωση της συνδικαλιστικής ηγεσίας των πανεπιστημιακών, ΠΟΣΔΕΠ.
Η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στον «δεκάλογο» των επικείμενων αλλαγών, τονίζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται για αποφάσεις αλλά για ενδεικτική απαρίθμηση προτάσεων, για τη διαβούλευση που θα ακολουθήσει.


Ο “Δεκάλογος” του Νέου Λυκείου:

Ελληνική γλώσσα: Προετοιμάζεται ποσοτική αλλά και ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ώστε ο μαθητής να κατακτά σε βάθος τη μητρική του γλώσσα και να τη χρησιμοποιεί σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια.

Ελευθερία επιλογής μαθημάτων: Θα υπάρχουν λιγότερα υποχρεωτικά και περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα κυρίως στη Β' και Γ' Λυκείου.

Ξένες γλώσσες: Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας για τις ξένες γλώσσες (υποχρεωτικά αγγλικά και δυνατότητα επιλογής δεύτερης γλώσσας) ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν γλωσσική επάρκεια στο σχολείο.

Δημιουργικότητα: Εξετάζονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας που θα εκπαιδεύουν τον μαθητή πως να μαθαίνει και να διαχειρίζεται τη γνώση και την πληροφορία που αποκτά, πως να ερευνά, πως να αναλύει και να συνθέτει.

Κοινωνικές δραστηριότητες: Ο μαθητής, πέραν των μαθημάτων θα επιλέγει και κάποιες δραστηριότητες κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα ώστε να καλλιεργηθεί ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά.

Τέχνες και πολιτισμός: Μαθήματα σχετικά με τον πολιτισμό θα στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή.

Ερευνητικές εργασίες: Ο μαθητής θα ασκείται στη μεθοδολογία της έρευνας και στη σύνθεση εκτεταμένης εργασίας.

Πειραματικά εργαστήρια: Τα μαθήματα των φυσικών επιστημών αποκτούν εμπειρικό και πειραματικό χαρακτήρα με την υποχρεωτική και συστηματική χρήση του εργαστηρίου.

Νέες Τεχνολογίες: Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις θα εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα του Νέου Λυκείου με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων

Φάκελος αξιολόγησης: Η αξιολόγηση θα γίνεται για όλο το παραγόμενο έργο των μαθητών.


Οι περισσότερες από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν, εφαρμόζονται ήδη στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία και φυσικά πληρώνονται αδρά από τους γονείς. Για παράδειγμα, η εκπόνηση εκτεταμένης εργασίας είναι από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος του Διεθνούς Απολυτηρίου (Ιnternational Βaccalaureate), το οποίο είναι ένα από τα πλέον ακριβά ιδιωτικά προγράμματα και οδηγεί απευθείας στα διάσημα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις αποτελούν βασικό τομέα ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων ιδιωτικών σχολείων, τα οποία διαφημίζουν τις εγκαταστάσεις τους για να προσελκύσουν εγγραφές, ενώ η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και η έμφαση στη δεύτερη και την τρίτη ξένη γλώσσα χαρακτηρίζει τα προγράμματα σπουδών στα ιδιωτικά σχολεία. Τέλος, η αξιολόγηση των μαθητών βάσει φακέλου εφαρμόζεται επίσης στα ιδιωτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

our.news@live.com